азометин

  • 11имин — iminas statusas T sritis chemija formulė R₂C=NR atitikmenys: angl. azomethine; imine rus. азометин; имин ryšiai: sinonimas – azometinas …

    Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • 12альдегіди — альдегиды aldehydes *Аldehyde – aліфатичні та ароматичні сполуки, що містять альдегідну групу НС=О. Для всіх альдегідів, крім формальдегіду, дві протилежні сторони карбонільної групи прохіральні (енантіотопні). Здатні утворювати гідратну форму… …

    Гірничий енциклопедичний словник